Cung cấp vật tư thiết bị khắc phục các tín hiệu Scada nguồn AC và DC tại các trạm 110kV lên TTĐKX cho Điện Lực Bắc Ninh

Nhằm khắc phục sự cố các tín hiệu Scada từ nguồn AC , DC tại các trạm biến áp 110kV lên trung tâm điều khiển từ xa, Công Ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã cung cấp các vật tư thiết bị theo đúng các yêu cầu của hợp đồng, đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng một cách nhanh nhất. Sớm khắc phục được sự cố, để các tín hiệu SCADA truyền liên tục và tin cậy.

Leave A Reply