Dự án cung cấp vật tư thiết bị cho gói SCL Trạm 110kV Thạch Linh

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị cho gói sửa chữa trạm 110kV Thạch Linh gồm những thiết bị: Rơ le, đồng hồ báo mức dầu máy biến áp, Biến dòng điện, cáp điều khiển…

Leave A Reply