Dự án Trạm 110kV Núi I – Thanh Hóa

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn đã cung cấp các thiết bị cho Dự án Núi I – Thanh Hóa với những thiết bị Dao cách ly, Biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van, máy cắt và các thiết bị khác để phục vụ cho công tác SCL.

Leave A Reply