Card Fall -Back switch

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn cung cấp thiết bị Card Fall – Back switch cho Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Dương Vóc 0971 979 636

Mô tả

 

Leave A Reply