Dây cáp điện

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn cung cấp Dây cáp điện tất cả các loại Cadivi, Goldcup, Cadisun, …

Để biết thêm chi tiết ,vui lòng liên hệ:

Dương Vóc 0971 979 636

Phú Nguyễn 0843.229.896/ 0943.729.896

 

Mô tả

 

Leave A Reply