Máy biến điện áp, biến dòng điện (TU, TI)

Giới thiệu chung biến điện áp VT, TU, BU

Nhiệm vụ biến điện áp VT

-Biến đổi tỷ lệ điện áp sơ cấp sang điện áp thứ cấp theo tiêu chuẩn (100V hoặc 110V).
-Cách ly mạch sơ cấp và các thiết bị, người vận hành bên thứ cấp.

-Đầu các cuộn dây của máy biến điện áp – VT cũng được đánh dấu tương tự như máy biến dòng, đấu đúng đầu cuộn dây đối thiết bị đo lường, bảo vệ có ý nghĩa quan trọng khi xét đến góc lệch pha của đại lượng điện. Cực tính cùng tên được đánh dấu: Hình sao, chấm tròn, chấm vuông…
-Trên bản vẽ: Cực tính cùng tên vẽ cạnh nhau.

Mô tả

 

-Điện áp của các phần tử trong hệ thống điện thường có trị số rất lớn, không thể đưa trực tiếp vào thiết bị đo lường, bảo vệ và các thiết bị tự động khác. Vì vậy ta cần máy biến điện áp – VT để giảm điện áp cao phía sơ cấp về mức tiêu chuẩn.
-Tên thường gọi: CVT, TU, BU – Voltage transformer.

-Các công thức tính toán:ư

 

Biến điện áp kiểu tụ phân áp CVT

-Kích thước của biến điện áp kiểu điện từ tỷ lệ với điện áp đặt vào phía sơ cấp của VT. Chi phí có xu hướng tăng theo trị số điện áp danh định.
Biến điện áp kiểu tụcapacitor voltage transformer (CVT) sẽ kinh tế hơn. Thiết bị này cơ bản là bộ phân áp kiểu tụ, điện áp lấy ra ở một vị trí phân áp nào đó phụ thuộc vào vị trí phân áp và tổng trở của phụ tải.
-Bộ chia điện dung khác ở chỗ, tổng trở của nguồn mang tính dung kháng vì vậy nó có thể được bù bằng cảm kháng (L) đấu nối tiếp vào mạch phân áp. Nếu tụ điện và cuộn điện kháng không chưa thành phần điện trở tác dụng thì về nguyên lý có thể bù hoàn toàn khi đó tổng trở nguồn nhìn từ phía tải = 0 nên công suất đầu ra lấy ra lớn nhất.
-Thực tế các cuộn kháng đều chứa thành phần điện trở tác dụng nên công suất đầu ra của bộ phân áp bị hạn chế. Nếu muốn lấy trực tiếp điện áp thứ cấp bằng điện áp danh định của VT, ví dụ 110V, thì để đạt được công suất phụ tải danh định, trị số của tụ phân áp phải rất lớn. Để giảm dung lượng của tụ phân áp và đảm bảo được công suất đầu ra của VT, người ta sử dụng sơ đồ có máy biến điện áp điện từ trung gian

Cấu trúc biến điện áp kiểu tụ phân áp CVT

 

Leave A Reply