Xử lý sự cố Tụ máy cắt SIEMENS thuộc Trạm biến áp 500kV Phố Nối

Sau khi Trúng thầu dự án xử lý Tụ máy cắt SIEMENS trạm biến áp 500kV Phố Nối. Ban giám đốc chỉ đạo, đôn đốc công việc phấn đấu hoàn thành dự án. Công Ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn xuất sắc hoàn thành dự án, vượt tiến độ đề ra, khẳng định năng lực trong các dự án xử lý sự cố.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Trụ sứ máy cắt mới chuẩn bị được các bộ kỹ thuật nghiệm thu

Cán bộ kỹ thuật – Vật tư của chủ đầu tư cùng nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào lắp đặt vận hành

 

Leave A Reply