CUNG CẤP CHỐNG SÉT VAN ĐZ 220KV VÀ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT CHO CÁC LƯỚI TRUYỀN TẢI KHU VỰC TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn đã hoàn thành gói thầu cung cấp chống sét van đường dây 220kV và phụ kiện lắp đặt cho Truyền tải điện các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Hàng đang được nhân viên đóng một cách cẩn thận

Hàng hoá được sắp xếp và đóng gói cẩn thận để vận chuyển giao cho khách hàng.