Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ phục vụ thi công sửa chữa tại các TBA 220kV – 500kV Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành cung cấp hàng hóa, thiết bị nhất thứ phục vục công tác sữa chữa taij các TBA 220kV – 500kV khu vực duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên Một số hình ảnh hàng hóa được cung cấp tại kho của […]

Cung cấp phụ kiện sửa chữa DCL, lá nhôm, lá đồng, cụm tiếp điểm của DCL cho các TBA 500kV Hà Tĩnh, Thường Tín, 220kV Mai Động,…

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp phụ kiện sửa chữa DCL, lá nhôm, lá đồng, cụm tiếp điểm của DCL cho các TBA 500kV Hà Tĩnh, Thường Tín, 220kV Mai Động,…. Các vật tư cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu […]