Cung cấp phụ kiện sửa chữa dao cách ly, phụ kiện nhất thứ và phụ kiện nhị thứ các trạm biến áp

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn đã hoàn thành cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa DCL cho các Trạm biến áp thuộc Công ty Truyền tải điện 1. Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, hàng hóa được nhập từ nhiều nhà cung […]