DỰ ÁN: CUNG CẤP GIÀN TỤ BÙ NGANG 110kV – 50MVAr CHO TRẠM BIẾN ÁP 220kV THÁI THỤY

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp giàn tụ bù ngang 110kV – 50MVAr cho trạm biến áp 220kV Thái Thụy. Hàng hóa của dự án đang được gấp rút vận chuyển và lắp đặt để đảm bảo chất lượng và tiến độ cho công trình.

Tụ bù ngang 110kV – 550MVar.
Sản phẩm/hàng hóa được chuẩn bị chỉn chu ngay những từ khâu đóng gói đầu tiên.
Hàng hóa đang được gấp rút chuẩn bị đảm bảo tiến độ của dự án.
Hàng hóa đang được gấp rút chuẩn bị đảm bảo tiến độ của dự án.