DỰ ÁN: CUNG CẤP THIẾT BỊ CARD INPUT BCU C264 CHO TRẠM BIẾN ÁP 220kV Hà Giang

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn hoàn thành việc cung cấp thiết bị Card input BCU C264 cho Trạm biến áp 220kV Hà Giang.

Hình ảnh chi tiết sản phẩm.
Hình ảnh chi tiết sản phẩm.