DỰ ÁN: CUNG CẤP LƯỠI DAO CÁCH LY VÀ PHỤ KIỆN CHO TRẠM BIẾN ÁP 500kV NHO QUAN

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn đã hoàn thành dự án để cung cấp lưỡi dao cách ly và phụ kiện cho trạm biến áp 500 kV Nho Quan.

Các vật tư cung cấp đã, đang, và sẽ luôn đảm bảo những quy chuẩn đề ra để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật, với mục đích đảm bảo tiêu chuẩn vận hành trong các dự án.

Lưỡi dao cách ly 500kV
Cung cấp kẹp cực dao cách ly 500kV.
Cung cấp kẹp cực dao cách ly 500kV.

Các bộ phận trong dao cách ly.
Các bộ phận trong dao cách ly.