Dự án: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa DCL cho Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh và Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa DCL cho Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh và Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch.

Các vật tư cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vận hành.

Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án