Dự án: Cung cấp vật tư và thi công sửa chữa thiết bị nhất thứ trạm biến áp 500kV

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp và thi công Biến dòng điện 500kV của hãng Arteche/ Spain cho Trạm biến áp 500kV Nho Quan và Sứ xuyên 500kV của hãng Hitachi (ABB)/ Sweden cho Trạm biến áp 500kV Vũng Áng.

Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án
Hình ảnh Trạm biến áp được cung cấp thiết bị
Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án
Hình ảnh vật tư thiết bị cho dự án