Dự án: Trang bị biến điện áp đường dây 110kV tại TBA 220kV, 500kV thuộc phạm vi quản lý của PTC2

Để đảm bảo vận hành ổn định và an toàn. Công ty chúng tôi đã cung cấp các thiết bị CT,CVT của hãng Arteche/ Spain cho dự án: Trang bị biến điện áp đường dây 110kV tại TBA 220kV, 500kV thuộc phạm vi quản lý của PTC2.

Các vật tư cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vận hành.

Hình ảnh vật tư thiết bị bàn giao tại kho Công ty PTC2
Hình ảnh vật tư thiết bị bàn giao tại kho Công ty PTC2
Hình ảnh vật tư thiết bị bàn giao tại kho Công ty PTC2
Hình ảnh vật tư thiết bị bàn giao tại kho Công ty PTC2