Cung cấp phụ kiện sửa chữa dao cách ly, phụ kiện nhất thứ và phụ kiện nhị thứ các trạm biến áp

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn đã hoàn thành cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa DCL cho các Trạm biến áp thuộc Công ty Truyền tải điện 1. Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, hàng hóa được nhập từ nhiều nhà cung cấp trên thế giới, nhưng cán bộ nhân viên công ty đã nỗ lực thực hiện đúng tiến độ của hợp đồng.

Khởi động từ, Aptomat, khóa, nút ấn… phục vụ thay thế cho tủ điểu khiển DCL cho Trạm 220kV Vinh, Đô Lương, Nghi Sơn.
Lưỡi DCL đang được kiểm tra bàn giao tại Trạm 220kV Đồng Hòa.
Kẹp cực bàn giao tại Trạm 220kV Phú Bình
Tủ truyền động DCL được giao tại trạm 220kV Ba Chè
Sứ đỡ dây, trụ đỡ tại Trạm 500kV Thường Tín.