Dự án: Cung cấp rơ le bảo vệ khoảng cách, so lệch máy biến áp và chống hư hỏng máy cắt – Trạm 220kV Lào Cai và Bắc Giang

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn là nhà thầu cung cấp và lắp đặt rơ le cho Gói thầu: Cung cấp rơ le bảo vệ khoảng cách, so lệch máy biến áp và chống hư hỏng máy cắt Các công trình: “Thay rơ le bảo vệ khoảng cách REL 670 ngăn lộ 171 Trạm 220kV Lào Cai”, “Sửa chữa thay thế rơ le bảo vệ so lệch bộ 1 máy biến áp AT1 Trạm 220kV Bắc Giang”, “Sửa chữa thay thế rơ le chống hư hỏng máy cắt ngăn lộ 100 Trạm 220kV Bắc Giang”, Nguồn vốn: Xử lý sự cố năm 2017.

Leave A Reply