Dự án Sông Tranh 2

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn là nhà thầu thực hiện cung cấp thiết bị cho Gói thầu 14: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ, cách điện và phụ kiện (Hạng mục khôi phục HTPP 110kV) thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2.

Hàng hóa đang trong quá trình chuẩn bị bàn giao.

16649253_1723523871311325_3342598099038828524_n