Dự án cung cấp và lắp đặt rơ le trạm 220kV Lào Cai và Sóc Sơn

Công ty Thanh Sơn đã cung cấp và lắp đặt rơ le Bảo vệ khoảng cách và rơ le bảo vệ thanh cái cho Trạm 220kV Lào Cai và Trạm 220kV Sóc Sơn

Leave A Reply