Miền Nam tiết kiệm được hơn 2.000 tỷ đồng tiền điện

Trong năm 2015, toàn khu vực miền Nam đã tiết kiệm được 1,35 tỷ kWh điện, tương đương trên 2.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 35,8%. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành điện 21 tỉnh thành phía Nam và cộng đồng xã hội – Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) Nguyễn Văn Hợp cho biết tại Hội nghị Tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của EVN SPC tổ chức ngày 12/1/2016.

Tổng giám đốc EVN SPC Nguyễn Văn Hợp phát biểu tại hội nghị

Năm 2015 kết thúc, ngành điện phía Nam không chỉ tổ chức tiết kiệm điện đạt hiệu qủa với con số nghìn tỷ đồng mà còn làm được nhiều việc đáng ghi nhận. Sản lượng điện thương phẩm của EVN SPC trong năm qua đạt 49,387 tỷ kWh, tăng 10,74%; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 5,19%, thấp hơn 0,32% so với năm 2014. Trong năm 2015, phát triển thêm 440.630 khách hàng, tăng 6,79% so với năm 2014, đưa tổng số hộ dân có điện là 7,36 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,16%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 4,96 triệu hộ, đạt tỷ lệ 98,77%.

Trong năm 2015, tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình điện của EVN SPC đạt 4.988 tỷ đồng, với kết quả đáng chú ý như: hoàn thành 79 công trình lưới điện 110kV với 573km, tổng công suất trạm biến áp tăng thêm là 1.539 MVA. Xây dựng 808 km đường dây trung thế, 1.240 km đường dây hạ thế và tổng công suất trạm phân phối là 268 MVA. Trong đó nổi bật là các công trình đường dây 22kV vượt biển cấp điện cho xã đảo Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang, Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn tại 5 tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long với vốn đầu tư đạt 4.988 tỷ đồng.

Để vận hành, quản lý  tốt hệ thống điện và kinh doanh hiệu qủa, EVN SPC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng năng suất lao động. Tổng số lao động của EVNSPC hiện có 21.990 người, năng suất lao động đạt 2.322.623/kWh/người/năm, tăng 8% so với năm 2014, đây là kết quả của việc tổ chức, sắp xếp bộ máy,  bố trí lao động hợp lý của toàn tổng công ty.

Nhân viên điện lực thay bóng đèn tiết kiệm điện cho hộ nghèo ở Cà Mau

Phó Tổng giám đốc EVN SPC Nguyễn Phước Đức cho biết, năm qua tổng công ty đặt ra mục tiêu khách hàng là trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tạo mọi điều kiện để phục vụ người sử dụng điện tốt nhất có thể đã được EVN SPC triển khai. Để hiện thực hóa việc này, ngoài đưa Trung tâm chăm sóc khách hàng vào hoạt động, EVN SPC đã chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng, cung cấp thông tin về các dịch vụ trên website, nhắn tin SMS thông báo tiền điện, mất điện, gửi thông tin dịch vụ đến khách hàng qua email, thanh toán tiền điện qua ngân hàng…Nhiều chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng như phục hồi điện sau sự cố trong vòng 2 giờ (đạt 96,72% trường hợp); lắp đặt công tơ mới cho khu vực đô thị ít hơn 3 ngày đạt 83,17% số trường hợp; khu vực nông thôn dưới 5 ngày đạt 88,61% số trường hợp cũng đã được thực hiện.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Phước Đức cho biết, trong Tháng tri ân khách hàng, EVN SPC đã tổ chức sửa chữa hệ thống điện miễn phí, thay đèn tiết kiệm điện cho 4.000 hộ dân nghèo, gia đình chính sách. Các đơn vị thành viên đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây dựng 34 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; phụng dưỡng 39 Mẹ Việt Nam anh hùng; giúp học sinh nghèo, quyên góp ủng hộ từ thiện 1,5 tỷ đồng; đóng góp hỗ trợ các huyện nghèo gần 2 tỷ đồng…

Năm 2016 là năm đầu tiên EVN SPC thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), theo đó sản lượng điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện) phấn đấu đạt 54 tỷ 650 triệu kWh, tăng 10,65 % so với năm 2015 và tiết kiệm 1,5% sản lượng điện thương phẩm. Năm 2016 dự báo công suất sử dụng lớn nhất của EVN SPC sẽ lên đến 8.450 MW, tăng 9,98% so với năm 2015. Theo ông Phước, để hoàn thành mục tiêu, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cần phải thực hiện theo chiều sâu, để đến năm 2020 phấn đấu lắp đặt 100% công tơ điện tử, việc đo ghi từ xa đạt trên 80% số lượng công tơ toàn hệ thống, toàn bộ công tác thu tiền điện phải thông qua ngân hàng và tổ chức dịch vụ độc lập.

Theo baocongthuong.com.vn

Leave A Reply