Hoàn thiện quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong quý II/2016

Ngày 14/1, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Công nhân vận hành tại phòng Điều khiển Thủy điện Đồng Nai. Ảnh: Icon.com.vn
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, triển khai thực hiện Quyết định 8266/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực đã phối hợp với Công ty Tư vấn IES/SWA của Australia, triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh”. Mục tiêu của Dự án này là nghiên cứu, xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh phù hợp với các quy định tại Quyết định 8266 và đáp ứng được các điều kiện đặc thù của ngành điện Việt Nam.Triển khai từ tháng 7/2015, Cục Điều tiết điện lực và tư vấn đã thực hiện rà soát hiện trạng và soạn thảo dự thảo quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Đến nay, tư vấn đã hoàn thành Dự thảo 1 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh với phạm vi bao gồm các nội dung liên quan đến các cơ chế vận hành thị trường giao ngay như: cấu trúc thành viên, đăng ký tham gia thị trường, lập kế hoạch năm/tháng/tuần/ngày, chào giá, tính toán giá thị trường, thanh toán thị trường và các nội dung khác.Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trên cơ sở đánh giá, cân nhắc khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng và năng lực của Việt Nam tại thời điểm ngày 01/01/2019, Cục sẽ phối hợp với tư vấn xây dựng hai bộ quy định cho 2 giai đoạn của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh: Thứ nhất, quy định vận hành cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2019 (trường hợp không đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng) sẽ tiếp tục áp dụng cơ chế định giá điện năng thị trường đồng nhất toàn hệ thống (SMP), tính toán giá sau vận hành (ex-post) và chưa thực hiện đồng tối ưu điện năng và dịch vụ dự phòng.Thứ hai, quy định vận hành cho Thị trường bán buôn điện dài hạn sau năm 2019 (khi các điều kiện về hạ tầng được đáp ứng) sẽ nghiên cứu áp dụng các cơ chế đầy đủ của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh như: định giá theo vùng (hoặc nút), tính toán giá trước vận hành (ex-ante), đồng tối ưu (co-optimization), cơ chế quyền truyền tải tài chính (FTR) và cơ chế giao dịch hợp đồng tập trung.

Tại cuộc họp, nhiều vấn đề được các bên liên quan nêu ra, cần làm rõ hơn như hợp đồng thanh toán, thời hạn thanh toán, giá và các quy định vận hành… Phía tư vấn đã chia sẻ và trả lời ngay tại cuộc họp. Ngoài ra, với nhiều nội dung chuyên sâu, cụ thể hơn, các đơn vị còn có thể gửi góp ý bằng văn bản để được giải đáp và hỗ trợ.

Căn cứ theo ý kiến góp ý của các đơn vị thành viên thị trường, tư vấn sẽ cập nhật và hoàn thiện quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong Quý II năm 2016.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vương nhấn mạnh, trong thời gian tới, để đáp ứng được tiến độ trong Quyết định 8266, Cục Điều tiết điện lực, Tổ công tác tiếp tục làm việc với tư vấn để hoàn thiện các quy định; Tiếp thu góp ý, để khi vận hành không phải đưa ra những hướng dẫn phụ, mà các thành viên tham gia thị trường có thể vận hành được ngay.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo, phải xây dựng thông tư về quy định vận hành thị trường bán buôn; lấy ý kiến rộng rãi để cuối năm 2016 có thể ban hành quy định vận hành thị trường điện. Các đơn vị cũng nghiên cứu nội dung báo cáo tư vấn trình bày để có những góp ý, làm sao có được quy định tốt ngay từ đầu.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cần triển khai nhanh quá trình phê duyệt đề án thiết kế, mua sắm, lắp đặt; Sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời triển khai thêm công tác đào tạo theo tiến độ với công việc cụ thể…

Theo icon.com.vn

Leave A Reply