Dự án Cung cấp VTTB sửa chữa MBA AT2 TBA 500kV Đà Nẵng và MBA AT4 TBA 500kV Dốc Sỏi

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp: Rơ le áp lực thùng dầu chính, Rơ le áp lực OLTC, Rơ le hơi, Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía cao áp. Phục vụ công tác sửa chữa MBA AT2 TBA 500kV Đà Nẵng và MBA AT4 TBA 500kV Dốc Sỏi

Đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây

Quý khách quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ Mr. Phu theo SĐT: 0976.223.253

Leave A Reply