HOÀN THÀNH BÀN GIAO THIẾT BỊ NHẤT THỨ TBA 220KV SƠN LA – LIÊN DOANH NHÀ THẦU VENGY-THANH SƠN

Trạm biến áp 220kV Sơn La được xây dựng và đóng điện vận hành vào tháng 8/2011 với nhiệm vụ chính giải tỏa hết công suất cho các nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực tỉnh Sơn La lên lưới điện Quốc gia. Sau khi đóng điện, trạm đã nhanh chóng phát huy vai trò, cung cấp bổ sung công suất cho lưới điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Sơn La.

Dự án: Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Sơn La để đấu nối ĐZ 110kV cấp điện cho TBA 110kV Mai Sơn, nằm trong gói thầu số 01: Cung cấp, vận chuyển vật tư thiết bị, khai báo cấu hình hệ thống điều khiển máy tính và thực hiện các công việc SCADA do liên danh nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH SƠN đã hoàn thành dự án.

 

Vật tư thiết bị nhất thứ chuẩn bị sẵn sàng đến TBA 220kV Sơn La (1)

Cán bộ kỹ thuật chủ đầu tư cùng nhà thầu nghiệm thu thiết bị tại TBA 220kV Sơn La

Chuyên gia GE hướng dẫn lắp đặt máy cắt 110kV

 

 

Leave A Reply