Dự án Lắp đặt hệ thống Tụ Bù các trạm 110kV Bắc Giang

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn là nhà cung cấp toàn bộ các thiết bị Dao cách ly, máy cắt điện FS6 170kV, ngoài trời, Dao cách ly, biến dòng điện, Biến điện áp, Chống sét van, Tủ hợp bộ… phục vụ cho việc Lắp đặt Hệ thống tụ Bù trung thế cho các trạm 110kV tại Trạm 110kV Đình Trám, trạm 110kV Lục Nam và trạm 110kV Song khê.

Leave A Reply