Gói thầu: Gói thầu 08VT.SCL2018: Cung cấp tủ các loại, rơle trung gian và phụ kiện nhị thứ, Dự án: Cung cấp VTTB các công trình Sửa chữa lớn năm 2018

Nhà thầu Thanh Sơn đi khảo sát 17 trạm 220kV thuộc 13 tỉnh để triển khai sản xuấ tủ.