Đồng hồ đếm sét Siemens

Đồng hồ đếm sét tích hợp đo dòng rò

Hãng SX: Siemens

Mã hiệu: 3EX5

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

 

Mô tả

Đồng hồ đếm sét tích hợp đo dòng rò

Hãng SX: Siemens

Mã hiệu: 3EX5

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã cung cấp đồng hồ đếm sét Siemens cho nhiều TBA như: TBA 220kV Phủ Lý, TBA 500kV Nho Quan.TBA 220kV Ninh Bình, TBA 220kV Thái Bình, TBA 220kV Bảo Thắng….

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Dương Vóc: 0971 979 636

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Leave A Reply