Thiết bị chống sét lan truyền 3P, V20-C/3+NPE-280 OBO

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn cung cấp thiết bị 3P, V20-C/3+NPE-280 OBO

Xuất xứ: OBO/Hungary

Mọi chi tiết xin liên hệ: Dương Vóc 0971 979 636

Mô tả

Công ty TNHH Tổng hợp Thanh Sơn cung cấp thiết bị 3P, V20-C/3+NPE-280 OBO cho các TBA 220kV Chèm, TBA 220kV Hà Đông, TBA 220kV Phố Nối, TBA 220kV Mai Động,……..

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Dương Vóc 0971 979 636

Leave A Reply