Rơ le So Lệch Thanh Cái REB670 Hãng ABB

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn cung cấp rơ le so lệch thanh cái REB670 hãng ABB

Để biết thêm chi tiết về công tơ vui lòng liên hệ:

Phú Nguyễn: 0943 729 896 / 0843 229 896

Mô tả

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn cung cấp rơ le so lệch thanh cái REB670 hãng ABB

•    Chức năng bảo vệ so lệch thanh cái bao gồm bus zone và check zone, thời gian tác động nhanh, bảo vệ theo từng pha.
•    Chức năng chống hư hỏng máy cắt gồm 2 cấp bảo vệ (cấp cắt lại Retrip và cấp BF trip).
•    Chức năng bảo vệ quá dòng.
•    Chức năng bảo vệ dead zone.
•    Chức năng ghi sự kiện, sự cố lưu trong bộ nhớ không xóa, tự động tràn các bản ghi cũ nhất khi số lượng bản ghi vượt giới hạn. Các thông tin dòng, áp sự cố phải hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD khi xảy ra sự cố
•    Rơ le phải ghi được bản ghi sự cố trong mọi trường hợp mà không phụ thuộc vào thời gian sự cố ngắn hay dài.
 •   Rơ le phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu & tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn. Nhà cấp hàng phải cấp toàn bộ mật khẩu của rơ le.
•    Màn hình LCD và phím bấm mặt trước cho phép hiển thị thông số vận hành và cài đặt chỉnh định.
•    Chức năng đo lường và giám sát đo lường.
•    Chức năng giám sát hư hỏng mạch dòng, mạch trạng thái dao cách ly.
•    Cấu hình tập trung hoặc phân tán.
•   Đối với cấu hình phân tán rơ le không được khép đầu ra đi cắt nếu xảy ra hư hỏng cáp quang, mất nguồn nuôi hoặc hư hỏng rơ le của từng ngăn.
•   Rơ le không khép đầu ra đi cắt trong trường hợp xảy ra hư hỏng bên trong rơ le.
•    Rơ le làm việc theo nguyên lý trở kháng thấp, so sánh dòng kết hợp so sánh hướng.

Leave A Reply