Cung cấp đồng hồ áp lực khí SF6 cho máy cắt 220kV, 110kV các TBA 500kV Dốc Sỏi, 220kV Quảng Ngãi

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã hoàn thành cung cấp hàng hóa, thiết bị phục vục công tác thay thế đồng hồ áp lực khí SF6 cho máy cắt 220kV, 110kV các TBA 500kV Dốc Sỏi, 220kV Quảng Ngãi.

Để kịp hoàn thành tiến độ của dự án được đề ra cùng với sự tính toán chi tiết về mặt kỹ thuật đảm bảo việc vận hành máy cắt an toàn, chính xác và tin cậy trong TBA 500kV Dốc Sỏi và TBA 220kV Quảng Ngãi. Công Ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã đưa ra phương án sử dụng đồng hồ áp lực khí SF6 AKM Qualitrol.

Mặt trước đồng hồ đo khí SF6 AKM Qualitrol
Mặt sau đồng hồ đo khí SF6 AKM Qualitrol

Giới thiệu về thương hiệu Đồng Hồ đo khí SF6 AKM Qualitrol

+ Đồng hồ loại: AKM

+ Mã hiệu: 38960

+ Ngưỡng đo của đồng hồ: 0,45 ÷ 0,9 Mpa.

+ Phù hợp với áp lực khí SF6 tại 20°C

+ Định mức: 0,70 MPa

+ Báo tín hiệu: 0,62 MPa

+ Khoá mạch thao tác: 0,60 MPa