Cung cấp đồng hồ đếm sét Model: JCQ-1, 0-5mA cho TBA 220kV Phan Thiết, TBA 220kV Quảng Ninh, TBA 220kV Nam Định, TBA 220kV Phủ Lý.

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) cung cấp đồng hồ đếm sét có chức năng đo dòng rò, Model: JCQ-1, 0-5mA cho các TBA 220kV Phan Thiết, TBA 220kV Quảng Ninh, TBA 220kV Nam Định, TBA 220kV Phủ Lý phục vụ việc truyền tải điện an toàn tin cậy, mang nguồn điện đi đến khắp mọi miền đất nước.

Đồng hồ đếm sét JCQ-1, 0-5mA hãng Toshiba
Hình ảnh TBA 220kV Phan Thiết.