Cung cấp Túi khí bình dầu phụ MBA 500 kV-600MVA-TBEA/China – Thuộc dự án Nâng công suất TBA500 kV Dốc Sỏi

Công ty Thanh Sơn (TSC) hoàn thành cung cấp vật tư cho gói thầu cung cấp Túi khí bình dầu phụ của MBA 500kV-600MVA hãng TBEA/ China. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện

Hình ảnh Túi Khí MBA 500kV được kiểm tra trước khi vận chuyển đến công trình

Trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi được xây dựng và đưa vào vận hành năm 2009 trên địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trạm là một điểm nút trên tuyến đường dây 500 kV Bắc – Nam, tiếp nhận dòng điện từ đường dây 500 kV Pleiku – Dốc Sỏi – Đà Nẵng để truyền tải và cung cấp điện cho các khu kinh tế mở Dung Quất (Quảng Ngãi), Chu Lai (Quảng Nam) và các phụ tải khác trên địa bàn miền Trung./.

Máy biến áp AT1 500/220/22 kV – 600 MVA tại TBA 500 kV Dốc Sỏi vừa đóng điện và đưa vào vận hành ngày 02/3/2020

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA 500 kV – 600 MVA tại TBA 500 kV Dốc Sỏi sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất theo từng giai đoạn, đảm bảo cho lưới điện 220 kV và 110 kV khu vực vận hành an toàn và tin cậy trong chế độ bình thường và sự cố N-1, nâng cao khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành hệ thống điện.