Cung cấp Rơ le bảo vệ nội máy biến áp TBA 220kV Kontum

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp Rơ le bảo vệ nội bộ máy biến áp thuộc TBA 220kV Kontum. Tiến độ thực hiện nhanh chỉ trong vòng 10 ngày hoàn thành dự án. Các rơ le cung cấp trong dự án:

Rơ le NF80; Đồng hồ đo mức dầu với model: 032, 042; Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, nhiệu độ cuộn dây.

Đồng hồ báo mức dầu Model: 032
Đồng hồ đo nhiệt đồ dộ dầu
VTTB chuẩn bị được bàn giao đến TBA 220kV Kontum