Dự án cung cấp dây tiếp địa phóng điện tích dư cho toàn bộ Truyền Tải Điện 1

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Gói thầu cung cấp dây tiếp địa phóng điện tích dư cho toàn bộ Truyền Tải Điện 1

Dây tiếp địa cung cấp cho dự án được nhập khẩu toàn bộ từ Pháp với công nghệ máy móc hiện đại, dây chuyền công nghệ cao của Hãng SFE.

Hình ảnh dây tiếp địa