Cung cấp thiết bị đồng bộ thời gian GPS- Trạm biến áp 220kV Đình Vũ, Trạm biến áp 500kV Phố Nối.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) Cung cấp thiết bị đồng bộ thời gian GPS – Trạm biến áp 220kV Đình Vũ, Trạm biến áp 500kV Phố Nối.

Các vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất.

Hình ảnh thiết bị định vị GPS: 8030HEPTA/ Hopf/ Gemany
Hình ảnh thiết bị định vị GPS: 8030HEPTA/ Hopf/ Gemany
Hình ảnh thiết bị định vị GPS: 8030HEPTA/ Hopf/ Gemany
Hình ảnh thiết bị định vị GPS: Lantime M300/ Meinberg/ Gemany
Hình ảnh thiết bị định vị GPS: Lantime M300/ Meinberg/ Gemany
Hình ảnh thiết bị định vị GPS: Lantime M300/ Meinberg/ Gemany

Leave A Reply