Cung cấp rơ le bảo vệ nội bộ MBA T2 TBA 220kV Huế

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp Rơ le bảo vệ nội bộ MBA T2 TBA 220kV Huế. Các vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất.

Một số thiết bị cung cấp trong dự án:

+ Rơ le hơi và phụ kiện đấu nối đi kèm : BR80/ ABB (Comem)/ Ý

+ Rơ le dòng dầu OLTC và phụ kiện đấu nối : OR25/ ABB (Comem)/ Ý

+ Van áp lực thân máy và phụ kiện đấu nối : 208-007/ Qualitrol/ Mỹ

+ Rơ le áp suất đột biến của MBA, phụ kiện đấu nối đi kèm : 900/Qualitrol/Mỹ

+ Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu và phụ kiện đấu nối đi kèm: OTI34/ Qualitrol/ Anh Quốc

+ Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây :WTI35/ Qualitrol/ Anh Quốc

+ Đồng hồ báo mức dầu bình dầu phụ MBA và phụ kiện đấu nối đi kèm : 042/ Qualitrol/ Mỹ

+ Đồng hồ báo mức dầu bình dầu phụ OLTC và phụ kiện đấu nối đi kèm: 032/ Qualitrol/ Mỹ

+ Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ từ xa: TK4W-T4CN / Autonics / Hàn Quốc

+ Tủ thép inox MK.

Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án