Cung cấp đồng hồ áp lực khí SF6 cho máy cắt 220kV, 110kV các TBA 500kV Dốc Sỏi, 220kV Quảng Ngãi.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp đồng hồ áp lực khí SF6 cho máy cắt 220kV, 110kV các TBA 500kV Dốc Sỏi, 220kV Quảng Ngãi.

Các vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất

Hình ảnh đồng hồ khí
Hình ảnh đồng hồ khí
Hình ảnh đồng hồ khí

Leave A Reply