Cung cấp cáp các loại cho các trạm biến áp thuộc Công ty Truyền tải điện 1

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp cáp các loại cho các trạm biến áp thuộc Công ty Truyền tải điện 1.

Các vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất

Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Đầu cáp, đầu cốt cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho
Hình ảnh bàn giao Cáp cho Công ty Truyền tải điện 1 tại kho