Cung cấp VTTB sửa chữa bảo dưỡng máy cắt ABB -Trạm 500kV Nho Quan – Phần đấu thầu tập trung – các công trình sửa chữa lớn năm 2020.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Cung cấp VTTB sửa chữa bảo dưỡng máy cắt ABB thuộc PTC1- các công trình sửa chữa lớn năm 2020.

Các vật tư thiết bị cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất.

Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị và thi công Đại tu máy cắt
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh một số vật tư thiết bị trong dự án
Hình ảnh đang thi công Đại tu máy cắt
Hình ảnh đang thi công Đại tu máy cắt
Hình ảnh đang thi công Đại tu máy cắt
Hình ảnh đang thi công Đại tu máy cắt
Hình ảnh đang thi công Đại tu máy cắt

Leave A Reply