Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho công trình sửa chữa hệ thống chiếu sáng phục vụ QLVH và tuần tra bảo vệ – Trạm 500kV Sơn La

Với công tác đảm bảo an toàn cho Trạm 500kV Sơn La, Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn vừa hoàn thành cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho công trình sửa chữa hệ thống chiếu sáng cho quá trình quản lý vận hành và tuần tra bảo vệ tại Trạm

Tủ chiếu sáng cung cấp tại Trạm
Kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao cho trạm

Hàng hóa được tập kết đầy đủ tại trạm để chuẩn bị cho quá trình lắp đặt và thay thế