Cung cấp vật tư thiết bị sữa chữa Kháng KH503 – Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành Gói thầu Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng kháng điện KH503 – Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ được chủ đầu tư đánh giá cao.

Từ những ngày đầu thực hiện dự án, đoàn công tác của Công ty đã đi khảo sát hiện trường, khảo sát thiết bị hiện hữu đảm bảo các vật tư thiết bị cung cấp lắp đặt hiện hữu.

Hình ảnh Kháng KH503 – TBA 500kV Thạnh Mỹ

Vật tư thiết chị nhà thầu cung cấp

  • 03 Túi khí Kháng do hãng Musthane/ Pháp sản xuất.
  • 03 Rơ le hơi cho Kháng do hãng COMEM (ABB)/ Italia sản xuất.
Hình ảnh Rơ le hơi BR80 / COMEM (ABB) ITALIA
Túi Khí do hãng Musthane/ Pháp sản xuất.

Việc cung cấp VTTB bảo dưỡng, sữa chữa kháng K503 TBA 500kV Thạnh Mỹ góp phần nâng cao khả năng linh hoạt trong điều chỉnh điện áp trên hệ thống điện nói chung và lưới điện 500kV nói riêng, giảm tổn thất trên lưới điện truyền tải, nâng cao khả năng truyền tải trên các cung đoạn đường dây 500kV.