Cung cấp tủ truyền động máy cắt cho trạm 500kV Phố Nối (Hưng Yên)

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn thực hiện gói thầu cung cấp tủ truyền động máy cắt cho Trạm biến áp 500kV Phố Nối nằm trong dự án: Cung cấp vật tư thiết bị xử lí sự cố các trạm biến áp của Công ty truyền tải điện 1.

Công trình sửa chữa, thay thế truyền động pha B máy cắt 274.

Tủ truyền động máy cắt 3AP1FI Siemens (phía trước tủ)
Tủ truyền động máy cắt 3AP1FI Siemens (phía sau tủ)