Cung cấp vật tư xử lý tồn tại máy biến áp 500 kV AT1-600MVA-TBEA/China

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) cung cấp các vật tư để xử lý tồn tại MBA AT1- TBA 500kV Dốc Sỏi. Thuộc dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi.

Các vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng từ hãng sản xuất.

Một số thiết bị chính được cung cấp trong gói thầu:

  • Đồng hồ chỉ thị bơm dầu hoạt động, của hãng Zhejiang/ China
  • Bộ đếm chống sét van có đồng hồ đo dòng rò hãng Siemens/China: Model cung cấp: 3EX5 050-3A
  • Tranducer 4-20mA và bộ chỉ thị nhiệt độ cuộn dây tại chỗ MBA, hãng Dalian Shiyou/ China. Model cung cấp: BWR-04J.
Đồng hồ chỉ thị bơm dầu hoạt động
Bộ đếm chống sét van có đồng hồ đo dòng rò hãng Siemen
Tranducer 4-20mA và bộ chỉ thị nhiệt độ cuộn dây tại chỗ MBA.