Cung cấp bình tụ dự phòng cho giàn TBA 220kV Thái Nguyên

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) cung cấp bình tụ dự phòng cho TBA 220kV Thái Nguyên

Bình tụ loại 6125V – 60,7μF – 715KVAr hãng GE/ USA.

Hình ảnh bình tụ được bàn giao tại kho của Chủ đầu tư

Leave A Reply