Cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa máy biến áp tại các trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, 220kV Thạnh Mỹ, 220kV Quảng Ngãi, 220kV Đông Hà

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành cung cấp VTTB sữa chữa MBA tại các trạm biến áp 500kV, 220kV

Nhà thầu cung cấp:

 • Rơ le hơi MBA: Model BR25: ABB/ Italia
 • Túi khí thùng dầu phụ: Musthane/ Pháp
 • CSV 11kV đồng hồ đếm sét đi kèm: Toshiba cung cấp
 • đầu cốt ty sứ: Sangdong/ Hàn Quốc
 • Rơ le trung gian: RJ8-R/ ARTECHE/ Tây Ban Nha
 • Bộ thở thùng dầu chính và OLTC: Comem/ ABB/ Italia
 • Rơ le áp lực OLTC (Pressure Relief Device): 213-006-01/ Qualitrol / Mỹ
 • Rơ le áp suất đột biến (Sudden Pressure Device): Model 900/ Qualitrol / Mỹ
 • Phin của bộ lọc dầu OLTC
 • Rơ le dòng dầu OLTC: OR25/ ABB/ Italia
 • Dầu cách điện: Shell Diala S4 ZX-I/ Shell / HongKong
 • Gioăng cao su chịu dầu: Biên Cương/ Việt Nam
Đoàn công tác cán bộ Kỹ sư khảo sát hiện trường các MBA để thực hiện dự án
Bộ thở dùng cho MBA
Rơ le áp lực OLTC 213-006-001

Việc cung cấp VTTB bảo dưỡng, sữa chữa các MBA khu vực Miền Trung – Tây Nguyên sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải nâng cao khả năng cung cấp điện theo tiêu chí N-1; nâng cao chất lượng điện năng, độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng lưới khu vực.