Dự án cung cấp tủ Rơle bảo vệ so lệch thanh cái Trạm Biến Áp 220kV Lào Cai – Chủ đầu tư PTC1

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh đã hoàn thành dự án trọng điểm của năm 2019, cung cấp tủ rơ le bảo vệ so lệch thanh cái trạm biến áp 220kV Lào Cai

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám đốc cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty. Xác định nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành vượt tiến độ dự án Cung cấp tủ rơle bảo vệ so lệch thanh cái bàn giao cho trạm biến áp 220kV Lào Cai – Truyền tải điện Tây Bắc thuộc quản lý vận hành của chủ đầu tư Công ty Truyền Tải Điện 1

Phạm vi cung cấp: 

Tủ rơle bảo vệ so lệch dùng rơle dòng REB670 của hãng ABB đã được đấu nối hoàn tất

Cáp nhị thứ chính hãng Lioa sản xuất.