Dự án cung cấp Cáp lực cho Trạm biến áp 220kV Chèm

Nhà thầu công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn đã hoàn thành trước tiến độ gói thầu cung cấp VTTB phục vụ công tác thi công sửa chữa thay thế Cáp lực và đầu cáp tại trạm biến áp 220kV Chèm, nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2019.

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 1 (PTC1)

Phạm vi cung cấp: Cáp lực chính hãng LS VINA, đầu cáp 3M