Thực hiện Mạ chụp đầu cực Dao Cách Ly tại trạm 500kV Hiệp Hòa, 220kV Phố Nối – Cung cấp Phụ Kiện cho Dao Cách Ly trạm 500kV Hiệp Hòa, 220kV Phố Nối, 220kV Thái Bình

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn chúng tôi hoàn thành dự án trọng điểm của năm 2019.

Với sự sát sao chỉ đạo của Ban Giám Đốc cùng với sự quan tâm, giúp đỡ hợp tác của chủ đầu tư. Công ty Thanh Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiến độ cung cấp vật tư, gia công mạ bạc chụp đầu cực Dao Cách Ly tại các Trạm biếp áp 500kV Hiệp Hòa, 220kV Phố Nối.

Chất lượng chụp đầu cực của Dao cách ly sau khi mạ bạc đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật trong hồ sơ dự án. Có phê duyệt mẫu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được chủ đầu tư đánh giá cao.

Công ty Thanh Sơn cung cấp các phụ kiện của Dao cách ly tại các trạm 220kV Phố Nối, 220kV Thái Bình đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa chính hãng. Phục vụ sự an toàn tuyệt đối, vận hành liên tục của lưới điện Truyền tải. Công ty chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy uy tín của Chủ đầu tư.

Leave A Reply