EVN sẽ ứng dụng công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động

Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã họp phiên thứ nhất, ngày 22/11, dưới sự chủ trì của ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng ban Chỉ đạo.

EVN thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số

Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành khẳng định ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề cấp thiết và yêu cầu các ban, đơn vị quyết liệt triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Hiện nay, EVN đã xây dựng các dự án thành phần, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị triển khai. Trong đó, sẽ nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn, AI trong dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền và các tổng công ty điện lực; ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động kinh doanh mua bán điện với khách hàng và điện mặt trời áp mái cho các tổng công ty điện lực; hệ thống điều khiển nhà máy điện thông minh; phát triển lưới điện thông minh; xây dựng hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng trả lời tự động;…

Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai để năm 2020 bắt đầu ứng dụng rộng rãi các công nghệ vào mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Việt Anh – Trưởng Ban Chiến lược Hội đồng TV EVN cho biết, Đề án “nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN” đã được Tập đoàn phê duyệt, ngày 6/11.

Trong đó, mục tiêu đề ra là EVN sẽ trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực.

Nguồn: Báo Xã Luận.

Leave A Reply