Landis + Gyr

Trong hơn 120 năm, Landis + Gyr là công ty hàng đầu trong các giải pháp quản lý năng lượng. Sử dụng cơ sở hạ tầng đo lường tiên tiến của chúng tôi và các công nghệ lưới điện thông minh tiên tiến khác, chúng tôi đã giúp các công ty tiện ích trên toàn cầu cải thiện hoạt động, bảo vệ tài sản của họ, giảm chi phí vận hành và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Tập trung vào chất lượng, độ tin cậy và sự đổi mới, danh mục sản phẩm và dịch vụ của Landis + Gyr có thể giúp bạn làm điều tương tự và hiện đại hóa lưới điện thông minh của bạn cho tương lai.