Công ty Truyền Tải Điện 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Truyền tải điện 1 là một Doanh nghiệp nhà nước, thành viên trực thuộc Tổng công Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Có chức năng quản lý vận hành lưới điện truyền tải 220 kV – 500 kV trên địa bàn 28 tỉnh thành miền Bắc (từ Đèo Ngang trở ra).

Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập ngày 01/5/1981, có tên gọi là Sở Truyền tải điện miền Bắc, trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc (sau đổi tên là Công ty Điện lực 1).
Ngày 25/3/1995 tách khỏi Công ty Điện lực 1, đổi tên thành Công ty Truyền tải điện 1, trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
Ngày 01/7/2008, Tập đoàn điện lực Việt Nam thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), Công ty Truyền tải điện 1 là một thành viên của EVNNPT thuộc EVN.

Lĩnh vực hoạt động

– Quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện truyền tải cấp điện áp từ 220 kV – 500 kV.
– Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình cấp điện áp từ 220 kV – 500 kV.
– Quản lý dự án, tư vấn giám sát các công trình điện truyền tải cấp điện áp từ 220 kV – 500 kV.
– Xây lắp, giám sát, thí nghiệm, hiệu chỉnh các công trình Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Khối lượng quản lý

Đường dây 500kV: Chiều dài 2.971 km

Đường dây 220kV: Chiều dài 7.297 km

Trạm biến áp 500kV: 13 trạm, 19 máy biến áp, tổng công suất 34.553 MW

Trạm biến áp 220kV: 54 trạm, 116 máy biến áp, tổng công suất 34.553 MW

Máy biến áp 110kV: 25 máy, công suất 1.428 MW